Byggsafe Søknad er en modul i Byggsafe Total. Programmet forenkler utfyllingen av byggesøknaden og sikrer at riktige blanketter følger søknaden.

Prosjektstyring
Programmet sikrer at alle skjemaer og blanketter legges til riktig prosjekt.
Prosjekter legges automatisk inn i en prosjektliste.
Det er enkelt å søke fram til riktig prosjekt og hente ut aktuelle dokumenter.

Søknadsblanketter
Programmet inneholder standardiserte blanketter for byggesak. Blankettene fylles automatisk ut med registrert informasjon i prosjektet. Kontaktinformasjon hentes enkelt fra kontaktregisteret. Utfylte blanketter kan kopieres til nye søknader Hele søknader kan kopieres til nye prosjekter. Blankettene arkiveres sammen med resterende prosjektdokumentasjon, noe som er ønskelig i henhold til Plan- og bygningslovgivningen.