Byggesaksnøkkelen loser deg gjennom plan- og bygningsloven med forskrifter. Den gir deg god informasjon og verktøy for å forberede og utarbeide en byggesøknad, samt hjelp til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge.

Byggesaksnøkkelen er en veileder i byggesak som samler krav og forklaringer gitt i plan og bygningslovgivningen, byggesaksforskriften og veiledninger. Den inneholder i tillegg oversikt over hva som skal fremskaffes av informasjon før utarbeidelse av søknad, eksempler på utfylte standardiserte søknadsblanketter, gode tegninger og situasjonskart, samt eksempler på hva som kreves av dokumentasjon og vedlegg for ulike typer tiltak. Byggesaksnøkkelen er et godt oppslagsverk, enten du er tiltakshaver, ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende, men er ikke ment å være utfyllende for enhver bestemmelse eller ethvert prosjekt. 

Byggesaksnøkkelen er alltid oppdatert. Samtidig har du tilgang til tidligere utgaver parallelt, slik at du kan forholde deg til riktig lovverk og korrekte blanketter inntil byggesaken er avsluttet.

Med Byggesaksnøkkelen på nett har du en rekke fordeler:

  • Hurtig oppdatering i forhold til endringer i lovverk og søknadsblanketter
  • Alltid tilgang til de siste endringene
  • Tilgang til både gjeldende utgave av Byggesaksnøkkelen og ev. tidligere utgaver på samme sted
  • Lett tilgjengelig både på pc, mobil og nettbrett
  • Svært god søkefunksjon. Det er enkelt å finne fram!
  • Gode utskriftsmuligheter. Det er lett å skrive ut enkeltkapitler på papir