Kontrakter er en svært viktig del av alle bygg- og anleggsprosjekter, uansett størrelse og entrepriseform. Holte Kontrakt inneholder standardiserte forbrukerblanketter og NS-kontrakter mellom profesjonelle, til bruk i kontraktsforhold i slike prosjekter. Blankettene kan enkelt fylles ut og lagres på prosjektet ditt i HoltePortalen.

Når man bruker Norsk Standard kontrakter, er det ofte nødvendig å tilpasse vilkårene i kontraktene til bedriftens eller prosjektets behov. I Holte Kontrakt kan man lage sine egne tekstmaler for særlige bestemmelser, opptil 8000 tegn, som enkelt kan flettes inn i kontraktene og tilpasses prosjektet.

Ved å bruke Norsk Standards kontrakter med nødvendige særlige bestemmelser, sikrer en at partene får riktig fordeling av rettigheter og plikter, og korrekte sluttoppgjør.

SE HER - SÅ ENKELT ER DET!

Prosjektmal
I mange tilfeller kan det være nyttig å gjenbruke prosjektinformasjon og bruke de samme kontraktstypene i flere prosjekter. Særlig er dette aktuelt ved oppføring av boligblokker, men også for hyttetun og boligområder med samme utbygger. I kontraktsmodulen kan man gjøre dette enkelt ved å opprette kontraktsmaler i hovedprosjekt for å gjenbruke disse i underprosjekter.

Nyttige funksjoner:

 • Egne tekstmaler for særlige bestemmelser kan enkelt flettes inn i de ulike kontraktene
 • Mulighet for å opprette kontraktsmaler på hovedprosjektnivå for gjenbruk i underprosjekter
 • Kontraktene kan sendes på e-post for signering eller gjennomsyn direkte fra modulen
 • God oversikt over sendte e-poster i egen utboks
 • Ferdige signerte kontrakter og ev. endringsmeldinger lastes enkelt opp som vedlegg
 • Flere av kontraktene fungerer som veivisere. Dette sikrer mer korrekt utfylling av kontraktene, samtidig som unødvendige alternativer og tekstinformasjon skjules
 • Kontraktene gjenbruker informasjon fra prosjektopplysningene. Det vil si at eiendomsinformasjon fylles automatisk inn i blankettene
 • Kontaktinformasjon om partene i avtaledokumentene, som forbruker, kjøper, selger, byggherre, entreprenør osv., hentes raskt inn i blankettene med et tastetrykk
 • Blanketter og opplastede filer i prosjektet kan sorteres etter både nummer, navn, referanse, kommentar, dato og status
 • Mulighet for å endre status på kontraktene for å få oversikt over hvilke byggblanketter som er klare for signering og de man fortsatt jobber med, samt hvilke man ønsker å gjenbruke i ev. underprosjekter
 • Eget kommentarfelt for hver kontrakt og opplastet vedlegg i prosjektet

Les om Holte Søknad her!