Holte Søknad inneholder søknadsskjemaer og blanketter til byggesak, og er ordnet slik at du får god oversikt og struktur på byggesøknadene dine. Når søknaden er klar for innsending, kan du velge å skrive ut søknaden til papir eller sende søknaden via e-post til kommunen.

Tiltak og milepæler for bedre oversikt
Holte Søknad er nå oppdatert med mulighet for å dele opp prosjekter i flere tiltak og milepæler.
Skal man sende inn tre søknader på samme eiendom, f.eks. en enebolig, garasje og svømmebasseng, opprettes det tre tiltak på samme prosjekt: Ett tiltak for eneboligen, et annet for garasjen og det tredje for svømmebassenget. Hvert tiltak kan igjen deles opp i milepæler for å få strukturert søknaden etter ulike stadier og vedtak.
I siste oppdatering har vi også lagt til mulighet for å laste opp vedlegg. 

Nyttige funksjoner:

  • Blankettene gjenbruker informasjon fra prosjektopplysningene. Det vil si at eiendomsinformasjon og opplysninger om ansvarlig søker, kommune og tiltakshaver fylles automatisk inn i blankettene
  • Firmanavn og kontaktpersoner hentes raskt inn i blankettene med et tastetrykk
  • Egne eksempler på fagområder kan enkelt flettes inn i gjennomføringsplanen og ansvarsskjemaene
  • Ferdige signerte blanketter, tegninger, bilder, vedtak fra kommunen m.m. lastes opp som vedlegg. Disse kan ordnes under vedleggsgruppe og tillegges et vedleggsnummer for bedre oversikt
  • Blanketter og vedlegg i en milepæl kan sorteres etter både vedleggsnummer, blankettnavn, referanse, dato og status
  • Eget kommentarfelt for hvert dokument i søknaden
  • Mulighet for å endre status på blankettene for å få oversikt over hvilke blanketter som er klare for innsending og de man fortsatt jobber med
  • Blankettene kan enkelt sendes på e-post for signering eller gjennomsyn
  • Søknaden kan sendes direkte på e-post til kommunen, med vedleggsnummeret i begynnelsen av filnavnene
  • God oversikt over sendte e-poster i egen utboks

Dibk jobber med en ny løsning for elektronisk innsending av byggesøknader via Altinn. Vi er allerede i gang med å integrere oss mot den nye digitale løsningen. 

SE HER - SÅ ENKELT ER DET!

 

Byggesaksnøkkelen
Trenger du informasjon og verktøy for å forberede og utarbeide en byggesøknad, er Byggesaksnøkkelen i HoltePortalen et godt og nyttig oppslagsverk. Denne modulen samler krav og forklaringer gitt i plan og bygningslovgivningen, byggesaksforskriften og veiledninger. Den inneholder i tillegg oversikt over hva som skal fremskaffes av informasjon før utarbeidelse av søknad, eksempler på utfylte standardiserte søknadsblanketter, gode tegninger og situasjonskart, samt eksempler på hva som kreves av dokumentasjon og vedlegg for ulike typer tiltak.

Byggesaksnøkkelen er en del av Holte Premium, men kan også kjøpes separat.