Er du elektriker og ønsker å bruke minimalt med tid på kontoret? Vil du heller bruke tiden ute hos kundene, og samtidig ha full kontroll?

Med JobOffice har du det aller viktigste for å drive den administrative delen av bedriften din. JobOffice er enkelt å sette opp og lett å bruke. Med PocketLink i tillegg, har du og dine ansatte full tilgang til alt du trenger via app på mobil eller nettbrett, uansett hvor du er.

JobOffice inneholder ulike moduler tilpasset ulike behov: 

  • Med grunnmodulen har du kontakt- og prosjektregister, prisbøker, mulighet for prissammenligning, samt bestille varer elektronisk
  • Kalkuler prosjekter og send proffe tilbudsbrev med Joboffice Tilbud
  • Planlegg bemanning på dine prosjekter med kalendermodulen
  • Registrer vare- og timeforbruk, dokumentere med bilder og sjekklister og registrere avvik via nettbrett eller mobil med PocketLink
  • Last ned pakksedler og leverandørfaktura direkte fra grossistene  
  • Legg til rette for god og effektiv kvalitetssikring av jobben med elektroniske sjekklister (5 sikre og avvikshåndtering)
  • Send fakturaene ut straks jobben er gjort med fakturamodulen
  • Eksportere dine utgående fakturaer, innbetalinger og leverandørfaktura elektronisk til de som fører regnskapet

Ved å arbeide digitalt kan du spare masse tid og samtidig ha full kontroll over kundene og prosjektene dine. Dine ansatte vil enkelt kunne registrere varer og timer, dokumentere med bilder og sjekklister, samt registrere eventuelle avvik. På denne måten dokumenteres jobben både før, under og etter at jobben er ferdig utført.