Med regnskapseksport reduserer du antall arbeidstimer som regnskapsføreren bruker til bilagsnummerering og punching av bilag

Du kan eksportere:

  • utgående fakturaer 
  • registrerte innbetalinger
  • nedlastede leverandørfakturaer

Hvor mye tid regnskapsføreren sparer dersom du benytter regnskapseksport i JobOffice, avhenger av størrelsen på ditt firma, antall bilag m.m.Besparelsen ved å ta i bruk funksjonen kan i et tenkt tilfelle være slik: 
​Dersom regnskapsføreren tar betalt kr. 500,- pr time for sitt arbeid, og du får redusert det manuelle arbeidet med 3 timer i måneden – så sparer du kr. 1500,- i måneden.  Dvs. at i dette eksemplet reduseres dine regnskapskostnader med kr. 18 000,- pr. år.