Er du elektriker og ønsker å sende proffe tilbudsbrev til dine kunder? Vil du kalkulere prosjekter enkelt med prisfiler fra dine grossister? Med JobOffice Tilbud sparer du tid, ved bl.a. å dra/slippe varer rett inn i tilbudet.

Med JobOffice Tilbud kan du:

 • Utarbeide proffe tilbudsbrev som sendes dine kunder
 • Enkelt kalkulere dine prosjekter med prisfiler fra dine grossister
 • Spare tid ved at du kan å bygge opp egne pakker ved å dra/slippe varer direkte fra dine prisbøker
 • Enkelt gjenbruke kalkyler/pakker fra tidligere anbud/tilbud
 • Enkelt sammenligne priser på varer fra ulike grossister
 • Sende elektronisk varebestilling direkte til dine grossister

Du kan også få:

 • Automatisk FDV-dokumentasjon på alle varer som er benyttet i anbudet via EFO-basen.
 • Oversikt over material- og tidsforbruk
 • Oversikt over dekningsbidraget for prosjektet
 • Ulike typer rapporter;
 • Grunnlaget for prosjektregnskapet