Bruker du for mye tid på prising av jobber? Taper du penger fordi du priser jobber for lavt? Mister du kunder fordi du priser for høyt? Løsningen ligger nærmere enn du tror - i HoltePortalen.

I Kalkulasjonsnøkkelen finner du:

 • komplett kalkyleverktøy med alt fra enhetstider og -priser til arealpriser
 • fyldig kalkyleveiledning
 • priser som oppdateres to ganger i året
 • 87 budsjettpriser fordelt på 32 bygningstyper i 3 ulike standarder (Oppdatert etter NS 3457)
 • 3000 ferdige bygningselementer med priser basert på NS 3451
 • 4400 enhetstider og priser samt materialforbruk og UE-priser (Oppdatert etter ny NS 3420)
 • Norges mest innholdsrike verktøy både på antall priser og innhold slik at du blir tryggere på dine anbud
 • en fyldig kalkyleveiledning slik at du kan lære mer om byggøkonomi og kalkulasjon

Kalkulasjonsnøkkelen:

 • kan brukes på PC, MAC , mobil og nettbrett
 • kan brukes som et supplement til både Holtes og andre kalkulasjonssystemer
 • gir deg ferdige bygg og elementer som mal på byggemetoder og gjør det enklere for nybegynnere å bruke ferdige elementer, bygningstyper etc.
 • er tilpasset bransjekravene


Oppdatert prisdatabase

 • Kalkulasjonsnøkkelen er en oppdatert prisdatabase som inneholder priser for de forskjellige fag basert på kapittelinndelingen i NS 3450
 • Over 4400 priser for både nybygg-, ombygg- og rivearbeider
 • Alle priser er bygget opp med tidsforbruk og materialforbruk etter markedstall