Byggsafe HMS er en modul i Byggsafe Total. Alle virksomheter med arbeidsgiveransvar er pålagt å ha et HMS-system. Byggsafe HMS forenkler oppgavene med å imøtekomme dokumentasjonskrav til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i din bedrift.

IK-HMS i egen bedrift

  • Programmet brukes til å imøtekomme dokumentasjonskravene til
    helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i din bedrift
  • Kartleggingsverktøy, dokumentmaler og lister hjelper deg med å utarbeide og forme bedriftens IK-HMS system
  • Programmet inneholder både maler for å ivareta Arbeidsmiljølovens kapittel 3, samt lister som er rent informative for bedriftens ansatte

Personalforhold

  • I personalforhold registreres informasjon om de ansatte, for eksempel arbeidsavtaler og personalhåndbøker
  • Personalforhold kan tilgangsbeskyttes ut fra hensyn til personvernet, slik at det kun er de i bedriften som har godkjent bruker-ID og korrekt passord som får tilgang til disse sidene
  • I personalforhold kan du enkelt lage arbeidsavtaler, sluttattester, stillingsinstrukser, arbeidsreglement og andre avtaler som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og ansatte