Byggsafe Prosjekt er både et prosjekthåndteringsverktøy og et overordnet styringssystem. Modulen inneholder skjemaer, blanketter, avtaler/kontrakter, sjekklister og rutiner til bruk i prosjektene. Byggsafe Prosjekt gjør det enkelt for deg å opprette både prosjektperm og HMS-plan.

Prosjektperm

  • Ivaretar byggemyndighetenes krav til prosjektdokumentasjon
  • Inneholder bl.a. sjekklister for ulike bransjer, standardiserte byggblanketter (kontrakter), skjemaer for administrering av prosjekt og avviksbehandling
  • Gjør det enkelt å søke fram riktig prosjekt og hente ut aktuell prosjektdokumentasjon

SHA-plan (HMS i prosjekt)

  • Ivaretar Byggherreforskriftens krav til HMS i prosjekt
  • Inneholder bl.a. skjema for SJA og skade- og ulykkesregistrering, vernerundeskjema, avtaledokumenter, mannskapsliste og arbeidsinstrukser
  • Du kan enkelt søke fram til riktig prosjekt og hente ut aktuelle dokumenter både til fremlegging på bygg-/anleggsplass og til Arbeidstilsynet ved tilsyn

FDV-perm/Huseierbok

  • Her kan du enkelt lage FDV-håndbok for overlevering til tiltakshaver ved prosjektslutt
  • Inneholder bl.a. skjema for innredningsdata, leverandøroversikt og gode råd for vedlikehold, samt mulighet for å opprette egne skjemaer

Kvalitetssikring

  • Inneholder rutiner for håndtering av prosjektdokumentasjon, avviksbehandling, gjennomføring av kontroll, prosjektorganisering osv
  • Her kan du lage bedriftens KS-håndbok, med egne kapitler og tilpassede rutiner