DET KOMPLETTE VERKTØY FOR BYGGEBRANSJEN!
Byggsafe Total er skapt for å være et best mulig redskap til en aktiv bransje som forventer gode kvalitetsløsninger. Programmet inneholder det som trengs av dokumenter og verktøy for enkelt å imøtekomme myndighetskrav.

Byggsafe Basis
er grunnmuren i Byggsafe Total som knytter modulene sammen til ett system. Inneholder bl.a. generell informasjon om bedriften, kontaktregister og et link-bibliotek.

Byggsafe HMS
forenkler oppgavene med å imøtekomme dokumentasjonskrav til helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i din bedrift. Programmet ivaretar arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Her kan du enkelt opprette bedriftens rutiner,HMS-erklæring, arbeidsreglement og stillingsinstrukser. Modulen inneholder også gode verktøy for å gjennomføre bl.a. vernerunder og medarbeidersamtaler.
Les mer!

Byggsafe Prosjekt
gjør det enkelt å oppfylle krav til dokumentasjon i dine prosjekter og inneholder det du trenger av dokumenter, både iht. Byggherreforskriften og Plan og bygningslovgivningen. Her kan du opprette komplett SHA-plan med bl.a. sikker jobbanalyse, byggeplasstavle og avtaledokumenter fra Standard Norge, samt Prosjektperm med kontrakter fra Standard Norge, kontrolldokumentasjon, rutiner og avviksskjemaer.
Les mer!

Byggsafe UK
er vår nye modul som gjør det enkelt å samle og oversende all nødvendig dokumentasjon til kontrollforetaket. Modulen er bygget opp som en veiviser, og tar deg steg for steg gjennom hva du skal legge ved av kontrolldokumentasjon ut i fra valgt(e) kontrollområde(r).

Byggsafe Søknad
administrerer de ulike byggesøknadene som virksomheten håndterer. Modulen inneholder standardiserte byggesøknadsblanketter med funksjonalitet som forenkler utfyllingen og samtidig bedrer dokumentstyringen.
Les mer!

Byggsafe Total App
lar dine medarbeidere føre timer, registrere avvik, lage notater og opprette bildedokumentasjon direkte på mobil. Grunnlag for både lønn og fakturaer blir automatisk tilgjengelig i Byggsafe Total. Avvikene blir overført til handlingsplanen i prosjektet og notater blir tilgjengelig under tilleggsdokumentasjon i prosjektet.
Les mer!

Holte Online
Med vår online-løsning kan du logge deg på programmet fra hvilken som helst pc eller mac og via internett få tilgang til dine egne data. 
Les mer!