Fagtorget er et helhetlig, web-basert styringssystem for små og mellomstore bedrifter i BAE -bransjen. Det består av mal-baserte moduler for å ivareta myndighetenes krav til Internkontroll, HMS i prosjekt og kvalitetssikring.

Modul for internkontroll i bedriften
håndterer generell informasjon om bedriften og firmaets ansatte hvor du kan opprette bedriftens rutiner og instrukser, HMS-erklæring og bekreftelse på kvalitetssystem. Modulen inneholder også bl.a. verktøy for å lage organisasjonskart og gjennomføre sikker jobbanalyse.

Modul for prosjektkontroll
gjør det enkelt å oppfylle krav til dokumentasjon i dine prosjekter og inneholder det du trenger av dokumenter, både iht. Byggherre-forskriften og Plan og bygningslovgivningen. Her kan du opprette komplett SHA-plan med bl.a. sikker jobbanalyse, byggeplasstavle og avtaledokumenter fra Standard Norge, men også Prosjektperm med kontrakter fra Standard Norge, kontrolldokumentasjon, rutiner og avviksskjemaer.

Modul for uavhengig kontroll
gjør det enkelt å samle og oversende all nødvendig dokumentasjon til kontrollforetaket. Modulen er bygget opp som en veiviser, og tar deg steg for steg gjennom hva du skal legge ved av dokumentasjon ut i fra valgt(e) kontrollområde(r).

Modul for byggesak
administrerer de ulike byggesøknader som virksomheten håndterer. 

Modul for timeregistrering
forenkler registrering av timer for deg og dine ansatte, og ivaretar krav til dokumentasjon av timeforbruk pr. ansatt. Administrator har full kontroll over timeføringen. Ingen ansatte kan endre timer som er satt som lønnet eller fakturert, og man kan også enkelt skrive ut og eksportere timedata ved bruk av ulike rapporter.  

Fagtorget-app
lar dine medarbeidere føre timer, lage notater og opprette bildedokumentasjon direkte på sin mobil. Grunnlag for lønn og fakturaer, samt notater og bilder blir automatisk tilgjengelig i Fagtorget. Les mer!