Uansett om man skal levere et bygg eller ulike håndverkstjenester, er det viktig å levere fra seg et godt produkt. For å oppå dette er det avgjørende å få registrert og behandlet avvik underveis, så kjapt og effektivt som mulig.

Ved å registrere små og store feil får virksomheten et godt grunnlag for å forbygge nye feil. HoltePortalen har web- og appbaserte løsninger som bidrar til effektivisering av avvikshåndteringen i små og store virksomheter.

Egenskaper:

  • App for avvikshåndtering med oversikt over avvik hver bruker er ansvarlig for, effektiv lukking av avvik og mulighet til å registrere nye avvik
  • Avvik samhandling: Inviter underentreprenører/ eksterne aktører inn i prosjektene for felles samhandling om avvik
  • Varsling av avvik
  • Avviksrapporter kan sendes direkte fra systemet
  • Statistikk kan genereres med bakgrunn i registrerte data
  • Kopling til HoltePortalens digitale løsninger for sjekklister og vernerunder. Alle avvik registrert i systemet havner i avviksregisteret. 

Avviksappen er lett å bruke! Se her!