Hvor god er du på risikoreduserende tiltak i prosjekter? Trenger du hjelp til å komme skikkelig i gang med denne viktige kjerneoppgaven innen HMS og KS? Holte Risikoanalyse er et nyttig verktøy til å effektivisere og forenkle jobben. 

Risikoanalyse i prosjekter kan bidra til å forhindre personskader og andre uønskede hendelser med økonomiske eller miljømessige konsekvenser. Risikoanalyse er et sentralt virkemiddel for å etterleve myndighetskrav (bl.a. byggherreforskriften og internkontrollforskriften.)

Effektivt og enkelt
Holte Risikioanalyse er et verktøy som både effektiviserer og forenkler arbeidet med risikoanalyse. Det kan bety en viktig forskjell, ved at din bedrift nå endelig kommer i gang med denne kjerneoppgaven innen HMS og KS. Brukt på riktig måte vil dette gi deg både bedre kontroll og bedre lønnsomhet. 

Med Holte Risikoanalyse kan du:

  • utarbeide maler
  • bestemme risiko og risikoreduserende tiltak i analysedelen
  • ta ut rapporter
  • se diagrammer og grafer av identfisert risiko
  • se innovativ visning av risiko med og uten effekt av tiltak
  • presentere diagram og grafer til prosjektdeltakerne
  • følge opp risikoreduserende tiltak
  • kvittere ut tiltak og synliggjøre dem for alle deltakere