Gode rutiner er viktig for at bedriften skal nå sine mål og at prosjekter gjennomføres med høy kvalitet og forsvarlig HMS. Web- og app-baserte løsninger for å håndtere rutiner gir mange fordeler. Rutinene blir bl.a. både enklere å vedlikeholde og etterleve. 

Web- og app-baserte rutiner 
Med Holte Rutiner får du en web- og app-basert løsning for å håndtere rutiner, noe som innebærer mange fordeler. Det er enklere å vedlikeholde rutinene, det er enklere å sørge for at det alltid er de sist godkjente rutinene som legges til grunn, samtidig
som tilgjengeligheten til rutinene er optimal. Til sammen gjør dette at det er lettere å få rutiner til å etterleves. Gode rutiner i bedriften er også et godt virkemiddel for å synliggjøre overfor eksterne at bedriften tar internkontroll på alvor. Det samme gjelder for krav som følger av andre lovverk, som for eksempel plan- og bygningslovgivningen.

                      

Egenskaper:

  • Løsningen inneholder mange eksempler på rutiner innen HMS og KS. Disse rutinene kan enkelt tilpasses egen bedrift og egne prosjekter.
  • KS-rutiner med utgangspunkt i krav som følger av plan-og bygningslovgivningen, som f.eks. avvikshåndtering, kvalitetssikring og dokumenthåndtering
  • HMS-rutiner med utgangspunkt i Internkontrollforskriften, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Arbeidsplassforskriften og Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
  • Enkelt oppsett av bedriftens rutiner
  • Mulighet for oppsett av rutiner for prosjekter
  • Optimal versjonshåndtering (alltid kun gyldige versjoner som er tilgjengelige for ansatte)
  • Alle ansatte får tilgang til bedriftens godkjente rutiner
  • Alle prosjektdeltakere får tilgang til prosjektets godkjente rutiner
  • Bedriftens rutiner er tilgjengelige på HMS/KS-appen (Android og iOS)

Visste du at vi også tilbyr HMS-rutiner på engelsk? Kontakt oss for mer informasjon!

Last ned appen for HoltePortalen her!
  

Har du kun behov for KS-rutiner? Ta en titt her!