Gode rutiner for kvalitetssikring er viktig for at bedriften skal nå sine mål og at prosjekter gjennomføres med høy kvalitet. Web- og app-baserte løsninger for å håndtere rutiner gir mange fordeler. Rutinene blir både enklere å vedlikeholde samt å etterleve. 

Web- og app-baserte rutiner
Med Holte Rutiner KS får du en web- og app-basert løsning for å håndtere rutiner, noe som innebærer mange fordeler. Det er enklere å vedlikeholde rutinene, det er enklere å sørge for at det alltid er de sist godkjente rutinene som legges til grunn, samtidig  som tilgjengeligheten til rutinene er optimal. Til sammen gjør dette at det er lettere å få rutiner til å etterleves.

Gode rutiner for kvalitetssikring er også et godt virkemiddel for å synliggjøre overfor eksterne at bedriften tar kvalitetssikringen på alvor. Det samme gjelder for krav som følger av andre lovverk, som
for eksempel plan- og bygningslovgivningen.

Egenskaper:

  • KS-rutiner med utgangspunkt i krav som følger av plan- og bygningslovgivningen (avvikshåndtering, dokumenthåndtering m.m.
  • Enkelt oppsett av bedriftens rutiner
  • Mulighet for oppsett av rutiner for prosjekter
  • Optimal versjonshåndtering (alltid kun gyldige versjoner som er tilgjengelige for ansatte)
  • Alle ansatte får tilgang til bedriftens godkjente rutiner
  • Alle prosjektdeltakere får tilgang til prosjektets godkjente rutiner
  • Bedriftens rutiner er tilgjengelige for alle ansatte i appen Holte Rutiner (Android og iOS)

Last ned HoltePortal-appen her!