Vernerunden er et av de sentrale virkemidlene for å oppnå en sikker arbeidsplass. Med denne web/- og appbaserte løsningen får du støtte til å gjennomføre vernerundene mest mulig effektivt via mobil eller nettbrett.

Vernerunder på mobil eller nettbrett
Vernerunde-modulen er et effektivt verktøy for å forhindre ulykker. Løsningen er basert på at det skal være enkelt å registrere avvik og at den som skal rette opp avviket får beskjed med en gang.

Med vernerunde-modulen kan:
- avvik registreres elektronisk
- nødvendig bildedokumentasjon inkluderes der og da
- rette vedkommende få beskjed umiddelbart.

Dermed kan avvik i mange tilfeller være både registrert og lukket før vernerunden er fullført, og man har også god kontroll med at avvikene blir lukket. 

I tillegg til at både selve gjennomføringen av vernerunden og lukkingen av avvikene blir mer effektiv, vil firmaer som bruker systemet få god oversikt over gjentakende avvik. Dermed blir det enklere å forebygge stadige gjentakelser av de samme avvikene.

Egenskaper:

  • Inkluderte maler med forslag til agenda for vernerunden
  • Enkelt å lage bedriftens egne maler for vernerunder
  • Det kan settes opp plan for vernerunder i prosjektet: frekvens, deltakere mm.
  • Full oversikt over gjennomførte vernerunder i prosjektet
  • Vernerundene gjennomføres på apper for mobil eller nettbrett.
  • Støtter både Android og iOS
  • Enkel registrering av avvik med tekst og bilde
  • Rapporter med bildedokumentasjon kan tas ut på web
  • Avviksregister på web med full oversikt over alle avvikene

Last ned HoltePortal-appen her!