Forbruksmodulen gjør det mulig for dine medarbeidere å registrere medgåtte materialer og timer (forbruk) på prosjektene i JobOffice. I tillegg inneholder modulen funksjoner for dokumentlagring, autofaktura m.m.
 

  • Forbruk (materialer og timer) på prosjekter kan opprettes i JobOffice på kontoret, eller på et nettbrett med JobOffice PocketLink
  • Registrer forbruk manuelt med dra/slipp-funksjon, eller ved import av varer fra nedlastede pakksedler/leverandørfakturaer
  • Medarbeidernes timelister blir automatisk oppdatert fra timer som er registrert i forbruk
  • Last ned leverandørfaktura fra dine grossister. Reduser manuelt punchearbeid
  • Utgående faktura kan lages automatisk av registrert forbruk
  • Opprett dokumentmaler og lagre dokumenter (bilder, byggesakspapirer o.l.) på dine prosjekter
  • Opprett sjekklister