JobOffice inneholder funksjonalitet for å laste ned leverandørfaktura fra dine grossister (krever tilgang til forbruksmodulen). Før du kan begynne å laste ned leverandørfaktura, informerer vi din grossist – slik at grossisten legger ut faktura elektronisk til ditt firma. Når grossisten har gjort dette, fjernstyrer vi skjermen din og stiller inn JobOffice for nedlasting av leverandørfaktura.

Hvordan knytte fakturaen til riktig prosjekt?
Dette håndteres automatisk dersom bestillingen sendes fra JobOffice/PocketLink. Fakturaen blir merket slik at den automatisk knyttes til riktig prosjekt i JO når den kommer inn. Ved manuell bestilling eller henting av varer på grossistlager, ber du om at grossisten merker bestillingen med riktig bestillingsmerke for at denne knytningen skal skje automatisk når fakturaen kommer inn.

Du kan dra/slippe en leverandørfaktura inn på en utgående faktura – så slipper du å punche varenumrene manuelt.

Dersom du benytter regnskapseksport i JobOffice, kan du også eksportere de nedlastede leverandørfakturaene. I tillegg til selve datafilen med leverandørfakturaer, kan du velge å sende med en PDF av alle leverandørfakturaene. PDF’en har ferdig påtrykt bilagsnummer – og sidene er sortert etter bilagsnumrene, i stigende rekkefølge.

Funksjonen JobOffice leverandørfaktura er tilpasset Brødrene Dahl, Ahlsell, Heidenreich og Onninen.