Hender det at du står fast i faglige spørsmål knyttet til byggesak, og ønsker deg en sparringspartner?

Vi tenker da på alt mulig fra spørsmål om utfylling av blanketter, krav til innhold i søknader, søkeprosessen, tolkning av regelverk eller andre utfordringer du snubler over. Inngår du en avtale om byggesaksrådgivning med oss, får du tilgang til byggesakrådgivning hver gang du trenger det.

Beskrivelse av tjenesten:

  • Når du tegner rådgivningsavtale med oss, har du tilgang på å få besvart dine byggesaksrelaterte spørsmål. 
  • Vi besvarer dine spørsmål etter behov, uavhengig av spørsmålets størrelse. Du sender oss en e-post, som vi enten besvarer på e-post eller vi ringer deg.
  • Det koster ingen ting å inngå avtalen. Tidsbruken vil bli fakturert kvartalsvis.