Hvis du ønsker å få godkjent et tiltak som er i strid i med regelverket, må du søke om dispensasjon. Dette er ikke alltid så enkelt å få til. En god dispensasjonssøknad er som regel en veldig avgjørende del av en byggesøknad. Her kan vi hjelpe deg!

Selv om vi ikke kan garantere at du vil få innvilget dispensasjonen, er vår erfaring at en godt begrunnet dispensasjonssøknad er vanskeligere for kommunen å avslå. Vi i Holte er eksperter på å formulere gode dispensasjonssøknader og bistår deg gjerne i dette arbeidet. 

Beskrivelse av tjenesten:
Vi kan skrive dispensasjonssøknad for deg. Dette gjelder alle typer dispensasjoner (både fra arealplan, lov og forskrift)
NB! Du må selv sende nabovarsel!