Har du fått avslag på en søknad? Ønsker du å klage på dette? Saklige argumenter er da viktig, og aller helst nye momenter som ikke allerede er opplyst om i søknaden tidligere. 

Når en klage skal utarbeides, kan det være lurt at den ses på med “friske øyne”. Slik blir det ofte enklere å finne nye og andre argumenter for at tillatelse bør gis. Vi i Holte er gode på dette, og vet hvordan man bør gå fram for å få omgjort et vedtak. Ser vi at sannsynligheten for å få vedtaket omgjort er liten, vil du bli orientert om dette før selve klagen skrives.

Beskrivelse av tjenesten:

  • Vi vurderer innholdet i kommunens vedtak, og gir deg en anbefaling
  • Vi utarbeider klagen 

Dette trenger vi fra deg:

  • kommunens vedtak (avslaget)
  • søknaden som er sendt kommunen