I våre styringssystemer finnes verktøy og rutiner for å etterleve Arbeidsmiljølovens dokumentasjonskrav. Via tjenesten HMS-systemoppsett, bistår vi deg med å tilpasse systemet du har lisens på til din bedrift. Dette er en etterspurt tjeneste mer enn 3000 bedrifter allerede har benyttet.

Spar tid på systemoppsett
En av de store fordelene med denne tjenesten er at din virksomhet sparer betydelig tid på et systemoppsett. Våre erfarne fagkonsulenter vil bistå og veilede deg gjennom prosessen, via fjernstyring av din pc mens dere snakker sammen på telefonen. Nødvendige deler av systemet blir gjennomgått og det blir lagt inn rutinemaler og andre relevante dokumenter etter bedriftens behov. 

​Rutinene tilpasses sammen med deg slik at du får et HMS-system med nyttige retningslinjer for akkurat din bedrift. Dette er også en fin mulighet for deg til å få svar på alle dine spørsmål knyttet til HMS og dokumentasjon, slik at du også tar læring av dette.

Tjenesten inneholder:

  • ​Oppsett av IK-HMS i bedriften iht Arbeidsmiljølovens dokumentasjonskrav
  • Utarbeidelse av virksomhetens mål for HMS
  • Beskrivelse av HMS organisasjons- og ansvarskart
  • Vurdering av risiko
  • Utarbeidelse av rutiner
  • Redigering av diverse kartleggingsmaler
  • Utarbeidelse av handlingsplan basert på kartlegging samt eventuelt andre forhold
  • Utskrift av håndbøker ved behov