Synes du det er tungt å gjennomføre kvalitetssikringen i dine prosjekter? Eller finner du kanskje ikke sjekklister for ditt behov blant våre maler?

Holtes fagavdeling er kjent for sin kunnskap om Byggesaksforskriftens krav til kvalitetssikring. Vi hjelper deg med å skreddersy sjekklister for din bedrift. Med tilpassede sjekklister kan du oppnå en mer effektiv og presis kvalitetssikring. Sjekklistene blir utarbeidet i samarbeid og baseres på din kunnskap og kompetanse om ditt fag.

Bruk oss når du:

 • vil spare tid i kvalitetssikringen med relevante sjekklister
 • vil unngå lange sjekklister
 • ønsker å konsentrere kvalitetssikringen om det som er viktigst for dere
 • skal utføre arbeid som du mangler sjekklister for

Tjenesten inneholder:

 • kartlegging av aktuelt fagområde og kritiske områder
 • opplæring i bruk av verktøy for utarbeidelse av maler i programvaren
 • informasjon om krav til sjekklister
 • utarbeidelse av sjekklistemal i programvaren
 • informasjon om riktig bruk og nytten av sjekklister


Tjenesten er forbeholdt følgende funksjoner:

 • Utførende - tiltaksklasse1-3
 • Søker - tiltaksklasse1-3
 • Prosjekterende - tiltaksklasse1