TYPISK TILTAK: NYTT BOLIGBYGG, FRITIDSBOLIG

Beskrivelse:
Disse tegningene gir grunnlag for det utførende foretaket som har ansvarsrett for oppføring av bygningen. Tegninger er i målestokk 1:50 og kan inkludere: plan- og snitt, bjelkelag, veggelementer, statiske beregninger av bærende konstruksjoner, henvisninger til godkjent løsninger hentet fra Sintefs Byggforsk-serie.

Tegninger kan leveres med eller uten ansvarsrett for prosjektering av konstruksjonssikkerhet og evt. bygningsfysikk fra oss. Gjelder kun tiltaksklasse 1.

Dette trenger vi fra deg:

  • Baserer seg på byggemeldingstegning utarbeidet av oss. Videre bruk av andres tegninger må  bekreftes.