Beskrivelse:
Dersom du skal søke om ny eller endret avkjørsel, krever kommunen en avkjørselsplan som viser at kravet til fri sikt er ivaretatt. Dette kan vi utarbeide for deg.

Dette trenger vi fra deg:

  • Kartskisse som viser hvor avkjørselen skal plasseres (helst en situasjonsplan)
  • Situasjonskart hentet fra kommunen