TYPISK TILTAK: NYTT BOLIGBYGG, FRITIDSBOLIG, TILBYGG, PÅBYGG, GARASJE

Beskrivelse:
Byggemeldingstegninger er en videreutvikling av skissetegninger. Disse kan brukes til å fremstille prosjektet overfor både naboene og kommunen ved en byggesøknad. Tegningene inneholder den nødvendige dokumentasjon for at kommunen kan ta stilling til om prosjekt kan godkjennes.

Tegningene er i målestokk 1:100 og inkluderer etasjeplaner, fasader (med eksisterende og nye terrenglinjer), snitt, situasjonsplan (inkludert avkjørselsplan) og varmetapsberegning.Tegningene kan leveres med eller uten ansvarsrett for arkitekturprosjektering (planløsning og estetikk) fra oss. Gjelder kun tiltaksklasse 1.

Dette trenger vi fra deg:

  • Skissetegning