Beskrivelse:
Dette er en tegning som vil vise bygningens høyde i sammenheng med nabobygningene, og skal avdekke hvordan ditt tiltak tilpasser seg høydene på nabobebyggelsen. Dokumentet kan være nyttig for å dokumentere god tilpasning, eller kan være et dokument kommunen kan etterspørre ved behandling av byggesøknaden.

Dette trenger vi fra deg:

  • Fasadetegninger av det nye bygget
  • Plassering av huset må være bestemt
  • Du må innhente høyder på nabobygg (møne og gesims)