Beskrivelse:
Ved søknad om tillatelse til tiltak, krever kommunen at tiltaket skal tegnes inn i et situasjonskart. Vi utarbeidet en situasjonsplan som inneholder den informasjon som er nødvendig i forhold til søknadsprosessen. 

Dette trenger vi fra deg:

  • Målsatt kartskisse som viser plassering av bygget
  • Situasjonskart hentet fra kommunen