TYPISK TILTAK: NYTT BOLIGBYGG, FRITIDSBOLIG, TILBYGG, PÅBYGG, GARASJE

Beskrivelse:
Vi transformerer dine håndskisser til digitale tegninger. Slike er lette å bearbeide, og kan enkelt gi bygget en 3D-visning som kan hjelpe med fremstilling og størrelse i forhold til prosjektet. 

Tegningene er i målestokk 1:100 og inkluderer etasjeplaner, fasader, enkle snitt og 3D-fremstilling. Vurdering mot tekniske krav og plankrav er utført allerede på dette nivået, for å unngå behov for tilpasninger senere. Det er enkelt å videreutvikle skissetegninger til byggemeldingstegninger i det videre arbeidet.

Dette trenger vi fra deg:

  • Grovskisseterrenglinjer. Situasjonskart hentet fra kommunen.