Beskrivelse:
Et soldiagram avdekker hvordan tiltaket kaster skygge på egen tomt, og evt. på nabotomten. Kan være et nyttig dokument, særlig i forbindelse med naboprotester.

Dette trenger vi fra deg:

  • Målsatte tegninger av bygningen    
  • Kart som viser bygningens plassering