Beskrivelse:
Ved nybygging er det mange kommuner som krever en utomhusplan. Dette er et kart som i ulike fargekoder viser hvordan de ulike arealene på tomten skal benyttes (herunder bl.a. plassering av bygg, gang- og kjørearealer, brukbart uteoppholdsareal). Kartet viser også nye og eksisterende kotelinjer, eksisterende og ny beplantning og annet som er viktig å opplyse om.  

Dette trenger vi fra deg:

  • Målsatt kartskisse som viser plassering av bygget, og hvordan utearealene skal benyttes
  • Fasadetegninger som viser eksisterende og nye terrenglinjer
  • Situasjonskart hentet fra kommunen