Byggemeldingstegning

Kontakt oss for prisinformasjon

Skal du bygge nytt eller bygge på?
Byggemeldingstegninger er en videreutvikling av skissetegninger. Disse kan brukes til å fremstille prosjektet overfor både naboene og kommunen ved en byggesøknad. Tegningene inneholder den nødvendige dokumentasjon for at kommunen kan ta stilling til om prosjekt kan godkjennes.

 

Tegningene er i målestokk 1:100 og inkluderer etasjeplaner, fasader (med eksisterende og nye terrenglinjer), snitt, situasjonsplan (inkludert avkjørselsplan) og varmetapsberegning.Tegningene kan leveres med eller uten ansvarsrett for arkitekturprosjektering (planløsning og estetikk) fra oss. Gjelder kun tiltaksklasse 1.

Dette trenger vi fra deg:
  • Skissetegning

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Tjenester: Byggemeldingstegning
Kontakt oss for prisinformasjon
Legg til i liste