Holte Versus

Fra 490,- /mnd. pluss etablering

På kort sikt kan rimelige løsninger virke fristende. Men hva lønner seg i det lange løp? Programmet Versus vil kunne gi deg svaret. Versus er hovedsakelig utformet for å sammenlikne kostnadsutviklingen som konsekvens av valg mellom ulike løsninger, produkter og investeringsstrategier.

Et godt beslutningsgrunnlag

Versus’ fortrinn ligger i mulighetene til å sammenlikne ulike alternativer over tid. Også i forhold til endringer i rammebetingelser som for eksempel renteutvikling. Ved bruk av Versus, som for en valgt tidsperiode også tar høyde for vedlikeholdskostnader, kostnader ved utskifting av komponenter og utgifter til løpende drift m.m., vil man skaffe seg et godt beslutningsgrunnlag.

Med Versus fra Holte kan du:
  • dokumentere og eksemplifisere nåverdien av ulike alternativer
  • flytte fokus fra investeringskostnader til livsløpskostnader og drift
  • redusere vedlikeholds- og driftskostnader forbundet med å eie et bygg
  • synliggjøre energieffektive løsninger som senker driftskostnader
  • gjøre en analyse for komplette bygg, enkelte bygningsdeler og installasjoner
  • benytte standardiserte kostnadskategorier
  • definere kostnader på ulike detaljnivå

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Programvare: Holte Versus
Fra 490,- /mnd. pluss etablering
Legg til i liste