Risikoanalyse i HoltePortalen

Kontakt oss for prisinformasjon

Tjenesten Risikoanalyse i HoltePortalen hjelper deg å ¨beskrive virksomhetens risikofylte arbeider og etablere rutiner og maler deretter. Dette kan forebygge personskader og andre uønskede hendelser på arbeidsplassen, med økonomiske eller miljømessige konsekvenser.

Tjenesten Risikoanalyse i HoltePortalen bidrar til at bedriften enklere kan etterleve HMS-regelverket, som stiller krav om at det i alle virksomheter skal være gjennomført en eller flere analyser av virksomhetens risikoområder. Basert på avdekket risiko skal det iverksettes tiltak for å forebygge at uønskede hendelser oppstår. I HoltePortalen ligger det et flott verktøy for å gjennomføre disse analysene, men noen ganger er det utfordrende å få satt risikotankene i system. Dette kan vi hjelpe deg med!

Tjenesten Risikoanalyse i HoltePortalen inneholder:
  • Bistand til å beskrive virksomhetens risikoområder
  • Bistand til å beskrive virksomhetens risikofylte arbeidsoppgaver
  • Bistand til å beskrive uønskede hendelser i forbindelse med definert risiko
  • Utarbeidelse av noen maler for risikoanalyser
  • Utarbeidelse av noen komplette Risikoanalyser som er relevante for virksomheten
Bli i stand til å utføre risikoanalyse selv

Etter tjenesten er levert vil bruker av HoltePortalen være i stand til å gjennomføre ytterligere analyser på egen hånd i samarbeid med sin organisasjon. Disse utarbeides både for egen virksomhet og for prosjekter der dette er aktuelt.

Tjenesten Risikoanalyse i HoltePortalen betinger at bruker har lisens på programvaremodulen Holte Risikoanalyse

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no