Terrengprofiler

Kontakt oss for prisinformasjon

En terrengprofil viser bygningens høydeplassering i forhold til eksisterende terreng på eiendommen. Ved søknad til kommunen må du vise avviket mellom eksisterende og nytt terreng. 

Dette gjøres primært ved at det på fasadetegningene, i tillegg til linje for nytt terreng, også må tegnes inn linjene for hvor det eksisterende terrenget går. Dette er hva vi kaller en terrengprofil.

Dette gjør vi:

Ut fra opplysninger som ligger i kommunens kartverk, vil vi tegne inn linjer for det eksisterende terrenget i dine fasadetegninger. Terrenglinjene vil tegnes fram til skjæringspunktet mellom eksisterende og nytt terreng (ev. frem til nabogrense).

Tegningen vil avdekke behov for fyllinger og/eller utgraving, samt ev. behov for støttemurer. Tegningen vil også gi grunnlag for beregning av gjennomsnittlig planert terreng, en beregning vi kan gjennomføre dersom det er ønskelig.

Dette trenger vi fra deg:
  • Fasadetegninger av bygget
  • Kart som viser plassering av bygget

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Tjenester: Terrengprofiler
Kontakt oss for prisinformasjon
Legg til i liste