Utomhusplan

Kontakt oss for prisinformasjon

Ved nybygging er det mange kommuner som krever en utomhusplan. Dette er et kart som i ulike fargekoder viser hvordan de ulike arealene på tomten skal benyttes (herunder bl.a. plassering av bygg, gang- og kjørearealer, brukbart uteoppholdsareal). Kartet viser også nye og eksisterende kotelinjer, eksisterende og ny beplantning og annet som er viktig å opplyse om.

Dette trenger vi fra deg:
  • Målsatt kartskisse som viser plassering av bygget, og hvordan utearealene skal benyttes
  • Fasadetegninger som viser eksisterende og nye terrenglinjer
  • Situasjonskart hentet fra kommunen

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Tjenester: Utomhusplan
Kontakt oss for prisinformasjon
Legg til i liste