Sømløs karttjeneste med Infoland

HoltePortalen har fått en ny integrasjon som gir deg tilgang til sømløs karttjeneste med Infoland. Dette er en ny tjeneste for kjøp av kart, kartdata og eiendomstjenester, like nyttig for prosjekterende som for ansvarlig søker.

Det er blitt enda flere fordeler å være bruker av HoltePortalen. Integrasjonen med Infoland, Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon, gir deg tilgang til digitale kartløsninger. Dette er en toveis tjeneste fra HoltePortalen, hvor Holtes kunder kan gå inn i Infoland og bestille det de trenger.

– Dette er gull verdt og en ny dimensjon for kundene våre som allerede jobber i HoltePortalen. Når de skal ha tak i alt fra digitale kart og 3D-modeller til bygningstegninger og matrikkelutskrift, kan de sømløst benytte Infoland til dette via våre systemer. Spesielt er tilgang til innhenting av situasjonskart svært etterspurt av våre brukere, sier Lise Budde, byggesakssjef i Holte.

Daglig leder Arild Elverum i Ambita som drifter Infoland, forteller at det har tatt bortimot et halvt år å få på plass løsningen. Han har stor tro på at dette vil forenkle hverdagen for mange aktører i byggebransjen.

Tjenesten bestilles via HoltePortalen, men fakturering skjer fra Ambita. Det er detaljert prisliste i systemet, og mulig å koble kartbestillingen direkte til hvert enkelt prosjekt for enkel viderefakturering. Les mer om HoltePortalen.

Her får du en gjennomgang av integrasjonen

Tidligere i vinter arrangerte vi et felles webinar sammen med Ambita for en gjennomgang av integrasjonen. I webinaret går Lise Budde og Dag Øyvind Lien gjennom gevinster og muligheter ditt prosjekt får av Infolands produkter. Webinaret avsluttes med en visning av tjenesten.