Charity

Røde Kors er en humanitær organisasjon hvor arbeidet springer ut av ønsket om å gjøre en medmenneskelig innsats. Organisasjonen er grunnfestet i de syv Røde Kors-prinsippene og har en særegen rolle som vokter av Genèvekonvensjonene. Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement som organiseres for å kunne nå raskt og effektivt ut til mennesker som trenger hjelp.

Les mer om Røde Kors her!

 

Kirkens Nødhjelp er en frivillig, felleskirkelig humanitær organisasjon, opprinnelig etablert innenfor Den norske kirke. Organisasjonen jobber med katastrofehjelp, langsiktig utviklingsarbeid og med påvirkning av holdninger og beslutninger. Internasjonalt samarbeider Kirkens Nødhjelp i nettverket ACT Alliance

Les mer om Kirkens Nødhjelp her!

 

Tanken bak Natteravnene er veldig enkel – vi skal bry oss om det som skjer i vårt eget nærmiljø, være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst ved rett og slett å være til stede der de er. Natteravnene er ikke en medlemsorganisasjon, men en folkebevegelse som er basert på frivillighet og lokale ildsjelers innsats gjennom mange år.

Les mer om Natteravnene her!