Research and development

Holte as er Norges ledende leverandør av programvare og tjenester til bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Å være ledende betyr også å ligge i front teknisk og utviklingsmessig, både innen de mest bruke kjerneproduktene men også når det gjelder å utvikle nye ting.

En hovedstyrke for Holte har alltid vært koblingen mellom lang og bred bransjeerfaring og teknologisk spisskompetanse. Dette har gjort oss i stand til å lage løsninger som på en enkel måte fjerner hverdagslige hindre for våre byggende kunder. For noen av dem er behovet så stort at vår konsulentavdeling kjører prosessen fra kravspesifikasjon til et helt eget bedriftsspesifikt produkt.

Våre kunder er opptatt av å oppfylle og dokumentere myndighetskrav og regler. De er opptatt av å levere kundene sine god kvalitet underveis i prosessen og på det endelige sluttproduktet. Dette hjelper vi dem med gjennom markedets mest moderne kalkylesystem som setter riktig og konkurransedyktig pris og vi hjelper dem med å ha god prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen gjennom våre HMS/KS systemer.

I bunnen av vår produktportefølje ligger det årelang forskning og utvikling som har resultert i Norges største kost og aktivitetsdatabase. Dette grunnlaget utgjør en viktig benchmark for den norske byggenæringen, noe som er grunnen til at vi forvalter dette med stort alvor og hvert eneste år investerer betydelig i videreutvikling og i å finne nye bruksområder.