Social responsibility

Vår forståelse av ’ansvarlig bedriftsledelse’ handler om å sikre økonomisk suksess ved å inkludere sosiale og økologiske hensyn i foretakets aktiviteter. Med andre ord; gjøre kundene fornøyde samtidig som vi ivaretar forventningene til ansatte, leverandører og samfunnet rundt oss. Videre betyr det å bidra positivt til samfunnet og kontrollere forretningens innvirkning på miljøet.

Vi tror at dette både gir direkte fordeler til forretningen og sikrer langsiktig konkurransedyktighet.

Holte har som mål å bidra positivt til den generelle samfunnsutviklingen, med spesiell fokus på bærekraftige løsninger for markedet, som de ansatte og omverdenen kan identifisere seg med på en god måte.