Årsavslutning Holte Kjørebok

Det nærmer seg nyttår og årsavslutning Holte Kjørebok. Det er tid for å kontrollere og rapportere kjøringen, men det er ikke alle som behøver å gjøre dette. For noen er det viktig for å rapportere. Det gjelder spesielt i forhold til beskatning av privat kjøring. Under er noen tips til hvordan utføre de vanligste oppgavene ved årsslutt.

Registrere kilometerstand på alle kjøretøy

Det bør registreres kilometerstand på alle biler ofte. Dette for å enklere kunne avstemme at registrert kjøring i en periode stemmer overens med faktisk kjøring i samme periode. Man skal helst registrere dette en gang i måneden, men en gang i året bør man i hvert fall gjøre dette.

App

  1. Gå til valget Kilometerstand og trykk på pluss-tegnet
  2. Velg dato og skriv inn kilometerstand for bilen, og eventuelt en kommentar. Trykk Lagre.

 

Web

  1. Gå til Kilometerstand og velg kjøretøy, trykk deretter på «Registrer kilometerstand«.

 

  1. Velg dato, skriv inn kilometerstand for bilen og eventuelt en kommentar.

Kontrollere sporadisk bruk av yrkesbiler

For bedrifter som ikke lar de ansatte bruke bilen privat er det viktig å se at man ikke har oversteget den tillatte sporadiske bruken på 10 dager eller 1000 km. Overskrider man en av disse skal man skatte av den private bruken.

Oversikt:

  1. Gå til Oversikt, velg Yrkesbiler og fanen Privatkjøring
  2. Velg periode: Inneværende år eller Valgfri for å selv velge periode man ønsker å se på.
  3. Du vil raskt se om noen brukere har overskredet den sporadiske bruken ved en markering i rødt.

Ta ut informasjon om hvor mange kilometer privatkjøring de enkelte ansatte har for beskatning med individuell verdsettelse.

Lar man de ansatte bruke bedriftens biler privat, skal de skattlegges for bruken, enten ved sjablongmetode (fullbeskatning), eller ved individuell verdsettelse. For brukere med individuell verdsettelse bør man ta ut tall på dette hver måned, men i alle fall i slutten av et år.

Rapporter

  1. Gå til rapporter og velg rapport som ligger under Ansatte – Ansatte sammendrag.
  1. Velg deretter hvilke kjøretøy (anbefales å velge alle), og hvilke ansatte som skatter etter individuell verdsettelse. Velg deretter periode og trykk vis rapport.
  1. Rapporten vil da vise per ansatt hvilke biler som er kjørt i løpet av perioden, hvor mye som er privat og hvor mye som er yrkeskjøring. Det er tallet som står på Totalt i kolonnen for privatkjøring den ansatte skal skatte av. For å regne ut hva det skal skattes av: antall kilometer multiplisert med en faktor på 3,4. Verdien man da får vil være skattepliktig og skal skattes av på vanlig vis.