Support

Skriv inn i søkefeltet under for å søke på supportsiden eller velg i menyen til venstre.


Finn support til din Holteløsning

HoltePortalen

Holte ByggSøk og Blankett

Vi hjelper deg med faglig veiledning, bruk av programmet og feilmeldinger fra Altinn

Kontaktinformasjon support
E-postadresse: byggsok@holte.no
Åpningstider, hverdager 9-15

 

Har du innloggingsproblemer eller mangler tilgang til programmet

Kontaktinformasjon
E-postadresse: support@holte.no
Åpningstider:
mandag – torsdag 8-20
fredag 8-16


Søknad, nabovarsel

Holte HMS og KS (Avvik, Sjekklister, Inspeksjon, Rutiner mm)

Faglig veiledning og bruk i HoltePortal-modulene
Registrere og behandle på web og i apper.

 • Avvik
 • Dokumentasjon
 • Inspeksjon
 • Kontakter
 • Kontrakter (ikke juridisk bistand)
 • Oppgaver
 • Personalstyring
 • Publisering
 • Ressursplanlegging
 • Risikoanalyse SJA
 • Rutiner (HMS/KS/GDPR)

Kontaktinformasjon support
E-postadresse: fagkshms@holte.no
Åpningstider, hverdager 9-15

 

Får du feilmelding, har innloggingsproblemer eller mangler tilganger

Kontaktinformasjon
E-postadresse: support@holte.no
Åpningstider:
mandag – torsdag 8-20
fredag 8-16


iso, arbeidskontrakt, revisjonserklæring, systembekreftelse

Holte Kjørebok, Mannskapslister og Byggekortleser

Veiledning, oppsett og bruk av programmet, samt feilmeldinger og tilganger

Kontaktinformasjon support
E-postadresse: support@holte.no
Åpningstider:
mandag – torsdag 8-20
fredag 8-16

Holte Time og Faktura

Vi hjelper deg med faglig veiledning og bruk av programmet, tilganger og feilmeldinger

Kontaktinformasjon support
E-postadresse: support@holte.no
Åpningstider:
mandag – torsdag 8-20
fredag 8-16

Holte Budsjett, Prosjektøkonomi, Tilbud, Varehandel, Forbruk, Flyt og Leverandørfaktura

Faglig veiledning og bruk av programmet

Kontaktinformasjon support
E-postadresse: fagkalkyle@holte.no
Åpningstider, hverdager 9-15

 

Får du feilmelding, har innloggingsproblemer eller mangler tilganger

Kontaktinformasjon
E-postadresse: support@holte.no
Åpningstider:
mandag – torsdag 8-20
fredag 8-16


Pris-fil, Prisfil, Kalkulasjon

Holte FDV-nøkkelen og Kalkulasjonsnøkkelen

Faglig veiledning og bruk av programmet

Kontaktinformasjon support
E-postadresse: fagkalkyle@holte.no
Åpningstider, hverdager 9-15

 

Får du feilmelding, har innloggingsproblemer eller mangler tilganger

Kontaktinformasjon
E-postadresse: support@holte.no
Åpningstider:
mandag – torsdag 8-20
fredag 8-16

Holte VVS og EL Rutiner, Sjekklister og Skjema

Vi hjelper deg med teknisk og faglig veiledning i programvaren.

Kontaktinformasjon
E-postadresse: support@joboffice.no
Åpningstider, hverdager 8-16

SmartKalk

Hvordan kontakte support

Vi kan hjelpe med faglig veiledning i programmet, kalkulering og hente inn prisfil, ifcfil og vareregister.

Kontaktinformasjon
E-postadresse: fagkalkyle@holte.no
Åpningstider, hverdager 9-15

 

Får du feilmelding, har innloggingsproblemer eller mangler tilganger

Kontaktinformasjon
E-postadresse: support@holte.no
Åpningstider:
mandag – torsdag 8-20
fredag 8-16


Pris-fil, Kalkulasjon

JobOffice og PocketLink

Hvordan kontakte support

Vi hjelper deg med teknisk og faglig veiledning i programvaren, samt installasjon, lisensiering, utfylling og bruk.

Kontaktinformasjon

E-postadresse: support@joboffice.no

Åpningstider, hverdager 8-16

Byggsafe Total

Hvordan kontakte support

Faglig veiledning og bruk av programmet

Kontaktinformasjon
E-postadresse: fagkshms@holte.no
Åpningstider, hverdager 9-15

 

Får du feilmelding, har innloggingsproblemer eller mangler tilganger

Kontaktinformasjon
E-postadresse: support@holte.no
Åpningstider:
mandag – torsdag 8-20
fredag 8-16

DDS-CAD

Hvordan kontakte support

Installasjon, bruk og veiledning i programmet

Kontaktinformasjon

E-postadresse: byggesak@holte.no

Åpningstider, hverdager 9-15

Fagtorget

Hvordan kontakte support

Faglig veiledning og bruk av programmet

Kontaktinformasjon
E-postadresse: fagkshms@holte.no
Åpningstider, hverdager 9-15

 

Får du feilmelding, har innloggingsproblemer eller mangler tilganger

Kontaktinformasjon
E-postadresse: support@holte.no
Åpningstider:
mandag – torsdag 8-20
fredag 8-16

uk.no Uavhengig Kontroll

Hvordan kontakte support

Faglig veiledning og bruk av programmet

Kontaktinformasjon
E-postadresse: byggesak@holte.no
Åpningstider, hverdager 9-15

 

Får du feilmelding, har innloggingsproblemer eller mangler tilganger

Kontaktinformasjon
E-postadresse: support@holte.no
Åpningstider:
mandag – torsdag 8-20
fredag 8-16