Om oss

Basert på mer enn 45 års erfaring, har vi i Holte utviklet markedets mest kostnadseffektive og brukervennlige løsninger for små, mellomstore og store bedrifter. Vi er Norges ledende leverandør av programvare, tjenester og kurs innen fagområder som HMS, kvalitetssikring, byggesak, kalkulasjon, uavhengig kontroll, FDV og prosjektstyring. Vår hovedstyrke er lang og bred bransjeerfaring i kombinasjon med faglig og teknologisk spisskompetanse.

Vi er stolte av å tilby markedets mest innovative programvare, og vi leverer løsninger som fjerner hverdagslige hindre og effektiviserer arbeidshverdagen for folk i byggebransjen. I tillegg til å levere god kvalitet i sine prosjekter, er våre kunder opptatt av å innfri myndighetskrav. Fagfolk som vil at rett skal være lett, velger derfor Holte.

Holte tilbyr også et bredt spekter av kurs. Vi har åpne, bedriftsinterne og fjernstyrte kurs i programvaren vi leverer, samt faglige tema for byggebransjen. Med bransjens beste fagpersoner innen HMS/KS, byggesak og kalkyle på laget, hjelper vi våre brukere med å sette opp og vedlikeholde HMS og kvalitetssikring, byggesakstjenester, ulike kalkulasjons- og tegneoppdrag, samt bistand til sentral godkjenning.

Vi har mer enn 65 000 brukere over hele landet, bl.a utførende i bygg- og tekniske fag, arkitekter, rådgivere samt offentlige og private byggherrer.

Vi er lokalisert i Oslo, Trondheim, Tønsberg og Gdansk (Polen), med hovedkontor på Skøyen i Oslo. Holte AS har vært heleid av EG A/S siden 2020.

Samfunnsansvar

Overordnet har Holte som mål å bidra positivt til den generelle samfunnsutviklingen. Vi har spesielt fokus på bærekraftige løsninger for markedet, som de ansatte og omverdenen kan identifisere seg med på en god måte.

Digitaliseringstrenden har stort fokus i vår bransje, og gevinstpotensialet er enormt på mange plan. Det å ha digital sporing på alle transaksjoner og prosesser resulterer blant annet i verdifulle muligheter til å effektivisere, lære av feilene som blir begått og ha fullstendig oversikt hva som er brukt av materialer og produkter i et prosjekt. Holte spiller en viktig rolle i å bidra til informasjonsflyt på tvers av bedrifter, teknologiske løsninger og plattformer. Med bruk av åpne standarder, tilgjengelig teknologi og samhandling med resten av bransjen vil vi bidra til en heldigital verdikjede – fra idefase til prosjektet går inn i drifts- og vedlikeholdsfasen.

Rekruttering og anerkjennelse til yrkesfagene er en viktig sak for Holte, og vi bruker mye tid og ressurser på å fronte dette. Vi gir bort programvare gratis til alle utdanningsinstitusjoner som ønsker det. Årlig gir vi bort programvare til en verdi av rundt 350 millioner kroner til videregående skoler, byggtekniske fagskoler, høyskoler og universiteter.

Byggebransjen birdrar til store klimagassutslipp. Med vår programvare SmartKalk Miljø, hjelper vi bransjen med å kalkulere byggets miljøfotavtrykk på en enkel måte, slik at det blir lett å velge mer bærekraftige materialer.