Om oss

Basert på mer enn 45 års erfaring, har vi i Holte utviklet markedets mest kostnadseffektive og brukervennlige løsninger for små, mellomstore og store bedrifter. Vi er Norges ledende leverandør av programvare, tjenester og kurs innen fagområder som HMS, kvalitetssikring, byggesak, kalkulasjon, uavhengig kontroll, FDV og prosjektstyring. Vår hovedstyrke er lang og bred bransjeerfaring i kombinasjon med faglig og teknologisk spisskompetanse.

Vi er stolte av å tilby markedets mest innovative programvare, og vi tilpasser løsninger som fjerner hverdagslige hindre og effektiviserer arbeidshverdagen for aktører i vår bransje. Våre brukere er opptatt av å levere god kvalitet til sine kunder fra start til slutt i sine prosjekter, på samme tid som de er opptatt av å oppfylle og dokumentere myndighetskrav og regler. Dette kan vi hjelpe til med.

Holte tilbyr et bredt spekter av kurs. Vi har åpne, bedriftsinterne og fjernstyringskurs i programvaren vi leverer, og innen relevante faglige tema for byggebransjen. Vi har tilegnet oss bransjens beste fagpersoner innen HMS/KS, byggesak og kalkyle. Våre konsulenter hjelper våre brukere med å sette opp og vedlikeholde HMS og kvalitetssikring, byggesakstjenester, ulike kalkulasjons- og tegneoppdrag, samt bistand til sentral godkjenning.

Vi har mer enn 65 000 brukere spredt over hele landet.  Dette inkluderer utførende i bygg- og tekniske fag, arkitekter, rådgivere samt offentlige og private byggherrer. Enkelte av våre produkter brukes også med stor suksess av virksomheter i andre bransjer.

Vi er lokalisert i Oslo, Trondheim, Tønsberg og Gdansk (Polen), med hovedkontor på Skøyen i Oslo.

Samfunnsansvar

Overordnet har Holte som mål å bidra positivt til den generelle samfunnsutviklingen. Vi har spesielt fokus på bærekraftige løsninger for markedet, som de ansatte og omverdenen kan identifisere seg med på en god måte.

Digitaliseringstrenden har stort fokus i vår bransje, og gevinstpotensialet er enormt på så mange plan. Det å ha digital sporing på alle transaksjoner og prosesser resulterer blant annet i verdifulle muligheter til å effektivisere, lære av feilene som blir begått og ha fullstendig oversikt hva som er brukt av materialer og produkter i et prosjekt. Holte spiller en viktig rolle i å bidra til informasjonsflyt på tvers av bedrifter, teknologiske løsninger og plattformer. Med bruk av åpne standarder, tilgjengelig teknologi og samhandling med resten av bransjen vil vi bidra til en heldigital verdikjede – helt fra ide-fase til prosjektet går inn i drifts- og vedlikeholdsfasen.

Rekruttering og anerkjennelse til yrkesfagene er en viktig sak for Holte, og vi bruker mye tid og ressurser til å fronte disse. Vi gir bort programvare til alle utdanningsinstitusjoner som ønsker det gratis. Årlig gir vi bort programvare til en verdi av rundt 250 millioner kroner til byggtekniske fagskoler, universiteter og høyskoler.