Årsavslutning Holte Time

Årsavslutning Holte Time. Hvordan komme godt i gang med nytt år? Vi gir deg tips som kan forenkle hverdagen med tanke på overgang til nytt år.

 • Avstemme timer mot lønnskjøring

 • Overgang til nytt lønnssystem

 • Utføre en masseoppdatering av timeføringer

Hvordan ta ut en samlet rapport for alle ansatte/alle prosjekter gjennom hele året?

I Holte Time har vi en rekke rapporter. I forbindelse med årsavslutning kan det være behov for å se alle timer for alle ansatte. Da er egendefinert rapport en god rapport å benytte med. Rapporten kan bygges opp etter eget ønske og behov. Rapporten finnes under bedrift – time – rapporter

I eksemplet under, viser vi en rapport gruppert pr ansatt pr lønnsart. På denne måten kan antall timer pr ansatt avstemmes mot lønnssystemet. Her vil det fremkomme antall timer og kostnader ført gjennom hele året fordelt på lønnsart.  Dersom det er ønskelig å gruppere timer på prosjekt, er dette også mulig i egendefinert rapport.

Har du byttet lønnssystem?

Dersom det er behov for å bytte lønnssystem på nyåret, så gir vi noen tips til hvordan komme godt i gang når det gjelder lønnsarter og aktivitetskoblinger.

1. Under bedrift – time – innstillinger finnes det en fane som heter lønnsarter. Det er her alle gamle lønnsarter må settes «inaktive»

2. Legg til nye lønnsarter med å benytte knappen legg til. Legg inn alle nødvendige lønnsarter etter liste fra lønnssystemet som benyttes.

3. Når alle lønnsarter for nytt lønnssystem er på plass, må aktivitetsmalene i bedrift oppdateres. Det samme må lønnsart på ansatte dersom dette er lagt inn under oppsett. Videre velges vedlikehold, her kan vi oppdatere alle prosjektaktivitetene.

4. Når disse stegene er utført, kan timer føres og nye lønnsarter vil være tilgjengelig. Husk også på å endre format når timer skal eksporteres til nytt system.

Hvordan masseendre registreringer

Dersom det er behov for å endre/oppdatere flere timeføringer, er dette mulig under vedlikehold. Her velges datointervall, ansatte og prosjekter. Deretter er det mulig å endre både prosjekter, lønnsarter og satser. Vi gjør oppmerksom på at det kun er ulåste timer dette er tilgjengelig på.

Timesaldo

Nytt år og nye muligheter; med Holte Timesaldo kan saldoen til alle ansatte i selskapet nullstilles ved årsslutt. Funksjonaliteten finnes under bedrift – time – timesaldo.

 1. Velg ansatte som skal justeres
 2. Trykk tilbakestill saldo
 3. Velg saldodato f.eks 01.01.2022
 4. Legg til kommentar slik at historikken ikke glemmes, deretter lagre

 

Dersom saldoen ikke skal nullstilles, men bare endres eller justeres, blir prosessen slik:

 1. Velg ansatt som skal endres
 2. Trykk endre
 3. Legg inn saldo dato f.eks 01.01.2022
 4. Deretter, legg inn ny saldo
 5. Legg til kommentar f.eks overført saldo, deretter lagre.