Billig løsning ga bratt læringskurve

Sibirius Eiendom ønsket å starte byggevirksomhet i Oslo. Fokuset var på fortettingsvirksomhet, fortrinnsvis på Nordstrand-platået. Men billig løsning ga bratt læringskurve. Etter at to prosjekter ble avvist av Oslo kommune, sto de rådville og lurte på om løpet var kjørt. Men så fikk de et par brennhete tips.

Billige løsninger kan koste dyrt

Det ble en bratt læringskurve og i hvert fall ingen snarvei til suksess for daglig leder Vassili Sibirius og styreformann Anders Huitfeldt-Kaas i Sibirius Eiendom. De skulle spare penger og valgte en arkitekt som manglet tilstrekkelig kompetanse og ikke minst riktig verktøy for å navigere byggesøknaden igjennom Oslo Plan og Byggs nåløye. – Det er lett å gå seg vill der ute, sier Vassili. Nå vet de at snarveier og billige løsninger kan koste dyrt, og at det er viktig å satse på kvalitet og gjøre ting riktig med en gang.

I dag har firmaet 12 hus under bygging fordelt på fire prosjekter, 11 av dem er solgt. Snart skal de i gang med å selge 8 hus til. Men de hadde ikke vært der de er i dag hvis det ikke hadde vært for to hete tips de fikk etter å ha stanget hodet i veggen. Et av tipsene satte dem på sporet av en annen arkitekt, Eirik Ryssgård. Det andre tipset var en viktig nøkkelperson i Holte – Lise Budde.

Møtet med Holte gjorde hele forskjellen

– Vi hadde fått avvist prosjekter og forsto ikke hvorfor, sier Anders. – Møtet med Lise gjorde hele forskjellen. Hun gjennomgikk søknaden vår og så med en gang hva som var feil. Mysteriet om hvorfor Oslo Plan og Bygg avviste prosjektet vårt fikk vi kjapt forklart, og forsto raskt at det bare var å begynne på nytt – med en helt annen vinkling. Vi byttet arkitekt, Lise gjorde søknaden for oss, og da gikk saken rett igjennom.

Du kan ha så mange fantastiske ideer du bare vil, men hvis du ikke klarer å konkretisere prosjektene til noe kommunen kan godkjenne er de bortkastet. byggesaksavdelingen i Holte kan mye om akkurat det.

– Ved å sette bort oppdragene til folk med riktig kompetanse, kan vi heller konsentrere oss om vår viktigste greie – å spore opp spennende prosjekter, sier Vassili, som har et godt øye for lønnsomhet.

Vassili Sibirius er daglig leder i Sibirius Eiendom
Vassili bruker mye tid på nettet til å lete etter tomter. Når han finner noe bra, tar han gjerne med både Anders og arkitekten på befaring.

Vassili bruker mye tid på nettet til å lete etter tomter. Når han finner noe bra, tar han gjerne med både Anders og deres nye arkitekt på befaring. Er det noen formelle utfordringer med prosjektet, kan det være aktuelt å involvere byggesaksavdelingen i Holte. Ser det lovende ut, legger de inn bud og kjøper, og dermed er prosessen i gang.

Gjør alt de kan for å kutte ned eiertiden

– For oss handler det om rask turnover av kapitalen sier Anders. – Det betyr at det skal gå kort tid fra vi overtar tomten til vi får pengene for salget av huset. Det pleier å gå ca. 15 måneder.
Vi prøver alltid å få til noen ekstra måneder før overtakelse, slik at vi får tid til å byggesøke. Vi gjør alt vi kan for å korte ned eiertiden, og selger før vi begynner å bygge. Anders, som også er mannen bak containerposeløsningen «iSEKK», har lang fartstid i næringslivet, men har ingen planer om å pensjonere seg. Vassili har vokst opp i Sverige og begynte med utleie av arbeidskraft og underentreprenører, og det var slik de to ble kjent, da Anders skulle kjøpe bemanning av Vassili. Det er ofte tilfeldigheter som gjør at man kommer i gang med en forretningsidé, og dette var starten på denne bedriften.

Anders Huitfeldt-Kaas
Anders Huitfeldt-Kaas er også mannen bak containerposeløsningen iSEKK. Han har lang fartstid i næringslivet men har ingen planer om å pensjonere seg.

Ingen av de to utfører håndverksarbeid. Til å gjennomføre prosjektene leier de inn folk. De har ansatt en prosjektleder og leier inn entreprenører for ulike fag. På spørsmål om de kunne tenke seg å kjøpe Holte ByggSøk og lære seg søknadsjobben selv, kommer svaret kjapt. – Aldri i livet, ler Vassili. Anders er enig. Som styreformann er mye av oppgaven å finne ut hvordan vi kan få best nytte av Vassilis store kapasitet. Det er viktig at han bruker tiden på alt han er god til. Det andre vi trenger kjøper vi inn. Byggesøknader overlater vi til folk som har greie på det, og til vår superdyktige arkitekt.

Dagen før HolteMagazinet treffer Sibirius Eiendom, har det foregått endringer i Oslo kommune. Det er bestemt at kommunen kommer til å forandre sin småhusplan radikalt. Dette gjør at det å splitte opp tomter og fortette ikke vil kunne vedvare.

Må finne nye steder

– Med de nye reglene som er på trappene, vil det nesten ikke være tomter innenfor småhusplanens områder, som det er mulig å bruke til fortetting. Da må vi finne oss andre steder å drive vår virksomhet, sier Vassili. Gutta er glade for at de har lagt billig løsning, bratt læringskurve og snarveier bak seg. Mye handler om å velge kvalitet og finne noen som kan regelverkets praktisering godt nok. Så enkelt – så vanskelig. – Vi er kjempeglade for at vi har fått igjennom 8 av 8 saker og håper at vi kan fortsette. Selv om vi kanskje må ut på nye jaktmarker, avslutter Anders.

Vil du heller utføre bygge søknadene selv? Les mer om Holte ByggSøk