Boligprodusentenes FDV-pakke

Boligprodusentenes bruksanvisninger i FDV-pakken omfater:

  1. Bruksanvisning for bolig 2024
  2. Bruksanvisning for leilighet i boligsameie 2024
  3. Fellesarealer og tekniske fellesanlegg 2024
    – spesifikasjon basert på NS 3456 om FDV-dokumentasjon for bygninger

1 og 2 Bruksanvisninger med FDV-spesifikasjon
Bruksanvisningene gir råd til forbruker om bruk av boligen. Begge bruksanvisningene inneholder en spesifikasjon av krav til FDV-dokumentasjon tilsvarende NS3456, tillegg B.

3 Fellesarealer og tekniske fellesanlegg
For boligselskap må det også leveres FDV-dokumentasjon for fellesanlegg. Denne spesifikasjonen dekker både felles arealer og tekniske anlegg, og er basert på
NS 3456 som setter en ny standard for FDV-dokumentasjon for bygninger.

 

Digital årslisens
Produktene selges med årslisens for rett til distribusjon av pdf-filer.

  • Årslisens bestilles hos Holte som distribuerer Boligprodusentenes pakke for bruksanvisninger.
  • Lisensavgiften er avhengig av antall boligenheter som igangsettes årlig.

Faktura for årslisens vil faktureres fra Holte AS, på vegne av Boligprodusentenes Forening

Gå til bestilling

Opphavsrett

Ved å bestilling bekrefter kjøperen av bruksanvisning at produktet ikke vil bli kopiert eller deler av innholdet mangfoldiggjort eller spredt på måter som er i strid med Boligprodusentenes opphavsrett.

Priser 2024

Du vil motta faktura fra Holte AS for bestilling av PDF.

Antall boenheter pr. kalenderår Lisenspris pr. år for medlemmer Lisenspris pr. år for ikke-medlemmer
>500 stk. Kr. 27.400 Kr. 44.100,-
200 – 500 stk. Kr. 19.000 Kr. 38.000,-
100 – 200 stk. Kr. 14.100,- Kr. 25.000,-
1 – 100 stk. Kr. 9.700,- Kr. 16.000,-

I tillegg til prisene i tabellen tilkommer merverdiavgift.

Benytt skjemaet under for kjøp av Boligprodusentenes bruksanvisning 2024.

Sendes på oppgitt e-postadresse etter bestilling. Faktura ettersendes fra Holte AS.

Bestill her
Antall boenheter pr. kalenderår
Fornavn
Etternavn
Bedrift
Organisasjonsnummer
E-post
Telefonnummer
Fakturaadresse
Referanseperson
Er du medlem i Boligprodusentenes Forening?


Ved å huke av her godtar du våre retningslinjer for personvern