Bygg21-signaturen for en effektiv bygge- og eiendomsnæring

Bygg21 har de siste fire årene tatt frem Beste praksis i bygge- og eiendomsnæringen. Dette er gjort gjennom en storstilt dugnad. Mer enn 500 sentrale personer har gitt sine praktiske råd og veiledninger for å få en mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv næring.

Holte har bidratt innenfor flere av områdene og ser at arbeidet nå gir konkrete resultater for de som har tatt rådene i bruk, i form av bedret effektivitet og lønnsomhet.

For å få tilslutning fra flest mulig virksomheter har Bygg21 lansert den landsomfattende kampanjen Bygg21-signaturen. Den er åpen for samtlige selskaper i næringen. Per i dag har nærmere 170 virksomheter sluttet seg til.

Aleksander Bjaaland har signert på vegne av Holte.  Han uttalte da at Holte er opptatt av at Beste praksis tatt frem av Bygg21, blir gitt oppmerksomhet og brukt av flest mulig fremover for å utvikle næringen. Spesielt innenfor områdene digitalisering, industrialisering, samhandling og kompetanse er det mye å hente.

Det er opp til den enkelte virksomhet å vurdere hva som passer best å jobbe med fremover, det er i den enkelte virksomhet utviklingen først og fremst skjer.

Grunnlaget for rådene og veiledningene finner du her: https://www.bygg21.no/rapporter-og-veiledere/

Vi i Holte vil oppfordre våre kunder og samarbeidspartnere om å slutte seg til Beste praksis.

For å signere kan du gå inn her: https://bygg21signaturen.no/