Byggebransjen har mye å takke Dag Arne Danielsen for!

Da den nye bygningsloven kom på slutten av nittitallet, oppsto det et voldsomt informasjonsbehov i bransjen. Bygningsingeniør Dag Arne Danielsen var en av mange som erfarte dette, men istedenfor å blir frustrert som de fleste andre, bestemte han seg for å gjøre noe med det. På den tiden jobbet han i Husbanken, og drev som takstmann på si.

– Som 90 prosent bruker og 10 prosent datamann, så jeg tidlig at det oppsto et behov. Man kunne velge mellom å ha en meterlang bokhylle, eller prøve å benytte ny teknologi. For å få en enklere hverdag selv, utviklet jeg først programmet «Takstkomp» for takstmarkedet. Dette ble forløperen til Bygglov, sier Danielsen.

Internett – bare en døgnflue?

Internett var fremdeles nytt og ferskt, og mange trodde at dette var en forbigående «greie». Danielsen derimot, så nye muligheter. Han begynte å samle relevant informasjon tilknyttet den nye bygningslovens mange regler og forskrifter. Han utviklet en programvare, et digitalt bibliotek med lenker til alt det viktige stoffet. Biblioteket kalte han for Bygglov. På kort tid hadde han solgt 150 lisenser, og begynte å bli vel ansett i bransjen. Han holdt også kurs gjennom Friundervisningen i Bergen, og utarbeidet flere forskjellige hjelpefiler.

CD-er og PDF-er av Holte Prosjekt Bibliotek og Holte Prosjekt Kontroll

Holte ville kjøpe rettigheten

– I januar 1997 ble jeg kontaktet av Holte Prosjekt Innovation as (i dag, Holte), som spurte om å få kjøpe rettigheten til programmet, forteller Danielsen. – På det tidspunktet hadde jeg innsett at jeg ikke hadde kapasitet til å drive med dette ved siden av full jobb, så jeg valgte å selge. 19. Januar 1997 inngikk vi avtalen, hvor jeg fikk beholde en prosentandel mot å vedlikeholde programmet som fikk navnet HolteProsjekt Bibliotek.

HolteProsjekt​ ​Kontroll

​I 1997 utviklet Danielsen fra bunnen av konseptet for et annet nytt dataprogram kalt ​​HolteProsjekt​ ​Kontroll.  Dette ​​var et dataprogram som forenklet og kvalitetssikret hele byggesaksprosessen i tråd med de nye kravene i Plan- og bygningsloven som trådte i kraft fra 1. januar 1998. Kontroll var et effektivt dataverktøy som hjalp brukeren i utarbeidelsen av kontrollplaner og søknadsskjemaer, slik at disse var i samsvar med myndighetenes krav. Brukeren fikk tilgang til ferdige maler for å utarbeide tiltaksprofil og kontrollplan for ulike typer byggeprosjekt. Med både kontrollplaner og søknadsskjemaer liggende inne på pc-en ble det enkelt å fylle dem ut. Fra 1998 har Holte etter avtale videreutviklet Kontroll, mens Danielsen har fortsatt å levere hjelpefiler også til Kontroll​.​ Også HolteProsjekt Kontroll har siden starten i 1998 vært svært godt mottatt av brukeren og alt i 1998 var det tatt i bruk av mer enn 1000 bedrifter i bygg- og anleggsnæringen​.​

Dag Arne Danielsen og Frode Eek i Holte

Spennende og nyttig samarbeid

– Vi hadde anbud og kalkyle fra før i Holte, forteller produktdirektør Frode Eek. Men faglig veiledning og kontroll manglet fullstendig, så dette var veldig nyttig.

Et spennende samarbeid ble innledet. Etter hvert ble også både HMS og kontraktsforhold tatt inn i programmet HolteProsjekt Bibliotek, og det skiftet navn til HolteProsjekt ByggLex – et digitalt leksikon for bransjen. Også gründer Eilif Holte var involvert i dette arbeidet.

Fra diskett via cd til web

Til å begynne med var ByggLex-programmet tilgjengelig via disketter. I 1998 ble det gradvis endret, først til CD-ROM og deretter til et nettbasert program.

– Da internett kom for fullt og alle lover ble tilgjengelige der, trodde jeg at ByggLex snart skulle bli overflødig, men det skjedde ikke, forteller Danielsen. – Bransjen hadde tydeligvis bruk for en samleportal hvor alt var tilgjengelig på ett og samme sted. Først etter 20 år er det nå bestemt at ByggLex har gjort jobben sin, og programmet ble derfor faset ut i januar 2017.

Fin attest fra Holte!

Danielsen viser fram en attest han fikk fra daglig leder Hans Petter Schrøder i HolteProsjekt Innovation i 2003. Her står det blant annet:

«Dag Arne har gjort et svært grundig forarbeid, og til nå lagt inn vel 6500 sider nyttig informasjon. Dagens versjon av ByggLex inneholder:

  • 40 lover
  • 85 forskrifter
  • 45 veiledere fra Arbeidstilsynet
  • 100 rundskriv fra BE, DBE, Husbanken, KIB, Statsbygg, o.a.
  • 50 skjematur og beregningsformular
  • 4 veivisere i byggesaken, ordlister og brukerhjelp

HolteProsjekt ByggLex har like siden starten i 1997 vært svært godt mottatt av brukerne, og alt i 1998 var Bibliotek tatt i bruk av mer enn 2000 bedrifter innen bygg- og anleggsnæringen. ByggLex var et av HolteProsjekts mest selgende dataprogram.»

En god historie?

På spørsmål om han har en morsom historie å fortelle, må Danielsen tenke seg litt om. Så forteller han:

«På et tre kvelders kurs jeg i 1997 holdt i «Den nye Plan- og bygningsloven», kom en eldre byggmester rett fra en hard arbeidsdag. Han satte seg straks på aller bakerste rad, rakte opp hånden og spurte: «Er det eksamen etter de tre kurskveldene her?»

Nei, det er det ikke – svarte jeg.

Like etterpå lukket han øynene og sov resten av kvelden, men heldigvis uten å snorke.»

Fornøyde kunder er god butikk!

– Man velger ikke jobb som bygningsarbeider fordi man er så glad i å lese og lære teori. En del tenker nok at kontrollplaner bare er plunder og heft som man ikke tjener penger på. Men det er ikke dette det handler om. Det er viktig å unngå feil, fordi feilretting er dyrt. Og fornøyde kunder er god butikk. Fornøyde kunder gjør at man får lyst til å gjøre en god jobb, konkluderer Dag Arne Danielsen.