Dette er digital byggevarehandel i praksis

Arbeidet med å oppnå en hel-digital verdikjede og sporbarhet i byggeprosjekter har lenge vært etterspurt. Per i dag er det for mange manuelle prosesser som hindrer dette. En av de største utfordringene er knyttet til byggevarehandel. Digital byggevarehandel utgjør i dag et sted mellom 1-2%. De aller fleste varebestillinger til et prosjekt skjer via telefon eller pr. e-post. I tillegg til at slike manuelle og lite transparente bestillinger bryter den digitale verdikjeden, fører det ofte til forsinkelser i leveranser, venting, feilbestillinger og svinn på byggeplass. Hva er så digital byggevarehandel i praksis?

Holte har i samarbeid med blant andre Gausdal Landhandleri, GS1 og Norsk Byggtjenste laget en løsning som fasiliteter digital byggevarehandel – og en hel-digital verdikjede. Man bruker data man har fra prosjekteringsfasen og formidler denne helt frem til prosjektet er ferdigstilt og bygget skal driftes.

Med den nye løsningen hvor man bestiller byggevarer til et prosjekt direkte fra kalkylesystemet SmartKalk, viser pilotene i prosjektet at de bestiller 80-90% av byggevarene til et prosjekt digitalt.

Dette er digital byggevarehandel i praksis!

Se hvordan!

Les også «Bestiller byggevarer digitalt»